top of page

קהילה

״תמיד תהיתי למה מישהו לא עשה משהו בנוגע לזה, אבל אז הבנתי שאני מישהו.״

״הטוב הרע ומה שקרה, במו ידי נברא, והבחירה היא בידי בלבד״

״בהתנהגות של כל אחד תלוי גורל כולם״

״מה שנעשה למען עצמנו ימות איתנו,  אך מה שנעשה למען אחרים ולמען העולם, ישאר לנצח.״

ולכן עלינו להיות כמו הפרחים, להפיץ ריח ויופי לכולם, בלי חשבונות, ובלי תמורה, רק משום שהם פרחים.

bottom of page